ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԳՐՔԱՇԱՐ - ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՈՑ ՁՈՐ - ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Տեսակ Գիրք
Վերնագիր ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅՈՑ ՁՈՐ
Հեղինակ Սամվել Կարապետյան
Հատոր Ա
Համառոտ տեղեկություն Աշխատությունն առաջնեկն է «Հայաստանի պատմություն» 36-հատորյա գրքաշարի` նվիրված Պատմական Հայաստանի Վասպուրական նահանգի Հայոց ձոր գավառի պատմությանը և նյութական մշակույթի հուշարձաններին:
Նպատակն է Հայաստանի պատմությունը ներկայացնել գավառ առ գավառ, յուրաքանչյուրը` գյուղ առ գյուղ:
Գրքաշարը խորհրդանշականորեն սկսում է Հայոց ձոր գավառից (հատոր Ա), որի անունը ծագում է հայոց ծննդաբանական դիցավեպով փոխանցված հայ ժողովրդի անվանադիր նախնի և ռազմի գերագույն աստված Հայկ Նահապետից:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱԽԱԲԱՆ
Անվան ծագումը
Աշխարհագրական միջավայրը
Գետային ցանցն ու ջրային պաշարները
Հաղորդակցության ուղիները
Բնական աղետներ
Պատմություն
Կացությունը մինչև Համիդյան ջարդերը
Կացությունը նախքան Մեծ եղեռնը
Հայոց ձորը Մեծ եղեռնի ընթացքում
Հայոց ձորը 1915 թ. մայիսի 6-ից մինչև հուլիսի 19-ը
Կացությունը 1916 թ.
Կացությունը 1917 թ.
1918 թ. մարտյան անվերադարձ գաղթը
Վարչական կացությունը
Բնակչություն
Առողջապահություն
Տնտեսություն
Երկրագործություն
Անասնապահություն
Ձկնորսություն
Արհեստագործություն
Ջրաղացներ և ձիթհաններ
Կրթություն
Գրչօջախներ
Թեմական պատկանելությունը
Պատմական հուշարձաններ
ԱԹԱՆԱՆՑ
ԱՂԱՍԱՄ
ԱՆԳՂ
ԱՆԿՇՏԱՆՑ
ԱՌԵՂ
ԱՍՏՎԱԾԱՇԵՆ
ԳՈՒԿԱՆՑ
ԴԵՄԿՈՍՆԻ
ԵԿՄԱԼ
ԶԱԽՈՍԿ
ԷՐԵՄԵՐ
ԹՐՔԱՇԵՆ
ԻՇԽԱՆԻԳՈՄ
ԽԱՌԱԿԱՆՑ
ԽԱՌՆՈՒՐԴ
ԽԵՔ
ԽՈՍՊ
ԽՈՐԳՈՄ
ԿԱԼՊԱԼԱՍԱՆ
ԿԱՅՍԵՐԱՆ
ԿԱՍՐԻԿ
ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ (ՔԶԸԼԹԱՇ)
ԿԵՄ
ԿՂԶԻ
ԿՈՐԻՏ
ՀԱՎՇԱՍՈՐ
ՀԱՐԱՏԵՆՑ
ՀԻՐՃ
ՀՆԴՍՏԱՆ
ՄԱՇԿԱԳՏԱԿ
ՄԱՐԳՍ
ՄԺՆԿԵՐՏ ՆԵՐՔԻՆ
ՄԺՆԿԵՐՏ ՎԵՐԻՆ
ՄՅՈՒԼՔ
ՄՈՒՍԿԱՎ
ՆՈՐԳՅՈՒՂ
ՈՉԽԱՐԱՆՑ
ՊԼԹԵՆՑ
ՍՈՒՐԲ ՎԱՐԴԱՆ
ՏՈՆԻ
ՓԱԿԱԳԵՏԻԿ
ՔԱՐԱՎԱՆՑ
ՔԵՐԾ
ՔՅՈՇԿ
հայտարարություն
36-ՀԱՏՈՐՅԱ ԳՐՔԱՇԱՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
36-ՀԱՏՈՐՅԱ
Նախագիծ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ԿԱՅՔ

armenianarchitecture.am