ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ՀՃՈՒ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ԲՈՒՆ ԱՂՎԱՆՔԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ՎԻՄԱԳՐԵՐԸ
Տեսակ Գիրք
Վերնագիր ԲՈՒՆ ԱՂՎԱՆՔԻ
ՀԱՅԵՐԵՆ
ՎԻՄԱԳՐԵՐԸ
Հեղինակ Սամվել Կարապետյան
Հատոր 1
Համառոտ տեղեկություն Աշխատությունը ներկայացնում է Կուր գետի միջին հոսանքի ձախափնյա շրջաններում կամ պատմական Բուն Աղվանք երկրամասում պահպանված հայերեն արձանագրությունները։ 1982-86 թթ. նշված տարածքից հավաքվել և վերծանվել է 516 վիմագիր։
հայտարարություն
36-ՀԱՏՈՐՅԱ ԳՐՔԱՇԱՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
36-ՀԱՏՈՐՅԱ
Նախագիծ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ԿԱՅՔ

armenianarchitecture.am