ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ՀՃՈՒ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ԿԵԱՆՔԻՍ ՅՈՒՇԵՐԻՑ
Տեսակ Գիրք
Վերնագիր ԿԵԱՆՔԻՍ ՅՈՒՇԵՐԻՑ
Հեղինակ Սիրաք Սարհադեան
Խորագիր Ցեղասպանություն
Շարք ՀՃՈՒ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հատոր 10
Համառոտ տեղեկություն Մենագրությունը ոչ միայն սոսկ Մեծ եղեռնը հրաշքով վերապրած ականատեսի փաստալից հուշագրությունն է, այլև Առաջին աշխարհամարտի տարիներին հայ ժողովրդի հերոսական և ողբերգական օրերի բովանդակ պատմությունը:
հայտարարություն
36-ՀԱՏՈՐՅԱ ԳՐՔԱՇԱՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
36-ՀԱՏՈՐՅԱ
Նախագիծ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ԿԱՅՔ

armenianarchitecture.am