ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ՀՃՈՒ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՐՑԱԽ
Տեսակ Գիրք
Վերնագիր ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ
ԱՐՑԱԽ
Հեղինակ Սամվել Կարապետյան
Հատոր 6
Համառոտ տեղեկություն Աշխատությունը ներկայացնում է Պատմական Հայաստանի հյուսիսարևելյան հատվածը կազմող Հյուսիսային Արցախի գրեթե բոլոր բնակավայրերի պատմությունն ու պատմական հուշարձանները:
Հրատարակվել է նաև անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով:
հայտարարություն
36-ՀԱՏՈՐՅԱ ԳՐՔԱՇԱՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
36-ՀԱՏՈՐՅԱ
Նախագիծ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ԿԱՅՔ

armenianarchitecture.am