ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ՀՃՈՒ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ՀԱՅԵՐԸ ԿԱԽԵԹՈՒՄ
Տեսակ Գիրք
Վերնագիր ՀԱՅԵՐԸ
ԿԱԽԵԹՈՒՄ
Հեղինակ Սամվել Կարապետյան
Հատոր 8
Համառոտ տեղեկություն Աշխատությունը ներկայացնում է Արևելյան Վրաստանում՝ Կախեթում գտնվող և վրացախոս հայերով բնակեցված 103 բնակավայրերի պատմությունը և մշակութային հարուստ ժառանգությունը։
հայտարարություն
36-ՀԱՏՈՐՅԱ ԳՐՔԱՇԱՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
36-ՀԱՏՈՐՅԱ
Նախագիծ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ԿԱՅՔ

armenianarchitecture.am