ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ՀՃՈՒ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ՋԱՎԱԽՔ
Տեսակ Գիրք
Վերնագիր ՋԱՎԱԽՔ
Հեղինակ Սամվել Կարապետյան
Հատոր 9
Համառոտ տեղեկություն Աշխատությունը ներկայացնում է երկրամասի շուրջ 100 բնակավայրերի պատմությունը:
Առաջին անգամ գիտական շրջանառության մեջ են դրվում Ջավախքի վիմագրերը` անկախ լեզվական պատկանելությունից:
հայտարարություն
36-ՀԱՏՈՐՅԱ ԳՐՔԱՇԱՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
36-ՀԱՏՈՐՅԱ
Նախագիծ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ԿԱՅՔ

armenianarchitecture.am