ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
AM EN հայերեն
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ՀՃՈՒ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - JAVAKHK
Տեսակ Գիրք
Վերնագիր JAVAKHK
Author Samvel Karapetian
Հատոր 9
Համառոտ տեղեկություն The book treats the history and cultural heritage of Javakhk with a special emphasis on the lapidary inscriptions of the region. It is enriched with numerous maps, photos, measurements and tracings of lapidary inscriptions.
Also available in Armenian
հայտարարություն
Այս տարի
ՄԵԾ ՈՒՍՈՒՑՉԱՊԵՏԻ
ծննդյան 160-ամյակն է
Նախագիծ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ԿԱՅՔ

armenianarchitecture.am

Untitled Document
ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ


ԱՐՄԵՆԻԱԿԱ