ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ՀՃՈՒ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ՀՈՒՇԱԳՐԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
Տեսակ Գիրք
Վերնագիր ՀՈՒՇԱԳՐԱԿԱՆ
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
Նախագծի հեղինակ Սամվել Կարապետյան
Հատոր 14
Համառոտ տեղեկություն Աշխատությունը ներկայացնում է գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի զանազան գավառներում ծնված և 1915 թ. Մեծ եղեռնը վերապրած անհատների` առաջին անգամ հրատարակվող հուշագրությունները:
հայտարարություն
36-ՀԱՏՈՐՅԱ ԳՐՔԱՇԱՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
36-ՀԱՏՈՐՅԱ
Նախագիծ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ԿԱՅՔ

armenianarchitecture.am