ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
3D ՎԵՐԱԿԱԶՄՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐ
3D ՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐ
3D ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
    
ԹԱՔՑՆԵԼ ՆԿԱՐԸ
Անի – Գագկաշեն Սբ. Գրիգոր եկեղեցու լայնական կտրվածք դեպի արևելք
Անի – Գագկաշեն Սբ. Գրիգոր եկեղեցու ներքին տեսք, գմբեթատակ տարածություն
Անի – Գագկաշեն Սբ. Գրիգոր եկեղեցու արտաքին տեսքը հյուսիս-արևմուտքից
Անի – Գագկաշեն Սբ. Գրիգոր եկեղեցու ներքին տեսք
Անի – Գագկաշեն Սբ. Գրիգոր եկեղեցու ներքին տեսքը դեպի խորան
Անի – Գագկաշեն Սբ. Գրիգոր եկեղեցու ամրակայում
Անի – Գագկաշեն Սբ. Գրիգոր եկեղեցու հովանավոր Գագիկ Ա-ի արձանը
Անի – Գագկաշեն Սբ. Գրիգոր եկեղեցու երկրորդ հարկի ներքին տեսք
Անի – Գագկաշեն Սբ. Գրիգոր եկեղեցու հյուսիսային շքամուտքը Գագիկ Ա-ի արձանով
Անի – Գագկաշեն Սբ. Գրիգոր եկեղեցու ներքին տեսք, երկրորդ հարկից դեպի խորան


հայտարարություն
36-ՀԱՏՈՐՅԱ ԳՐՔԱՇԱՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
36-ՀԱՏՈՐՅԱ
Նախագիծ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ԿԱՅՔ

armenianarchitecture.am