Monastery of St. Bartholomew the Apostle, Aghbak District
յ , . ٻ ۳